----------------------
Membina Kernel Sendiri
----------------------

Masuk ke direktori konfigurasi i386
 $ cd /usr/src/sys/i386/conf

Buat salinan baru dari kernel GENERIC kepada nama kernel anda sendiri (sbg contoh: NEWKERNEL)
 $ cp GENERIC NEWKERNEL

Buka fail kernel NEWKERNEL dan ubah pada bahagian spt dibawah:

 ident     GENERIC

Tukar perkataan 'GENERIC' kepada NEWKERNEL (nama kernel anda)
Kemudian, masukkan butiran yang anda mahu untuk kernel baru anda.
Dalam tutorial ini kita akan membina sound card untuk kernel baru
Masukkan butiran spt dibawah didalam fail NEWKERNEL

 device        pcm


Jalankan arahan dibawah untuk menghasilkan kernel baru anda
 $ /usr/sbin/config NEWKERNEL

Setelah menghasilkan kernel baru anda, masuk ke direktori ../compile/NEWKERNEL
NOTA: direktori ini akan diberitahu setelah anda selesai menjalankan arahan diatas
 $ cd ../compile/NEWKERNEL

Kompil dan install kernel baru anda
 $ make depend
 $ make
 $ make install

Restart PC anda setelah selesai install kernel baru anda
 NOTA: Jika anda gagal atau menghadapi masalah ketika boot/load ke kernel baru anda
    unloadkan kernel baru anda dan loadkan semula kernel lama anda iaitu 'GENERIC'
    # unload
    # set kernel="kernel.old"
    # boot-conf


 HINT: Chapter 7,3 and 9.6 of FreeBSD Handbook


# Ahmad Azizan
# lobak(at)MyBSD.org.my