-------------------------------------------------------
Pemasangan font True Type Font (TTF) pada mesin FreeBSD
-------------------------------------------------------


Masuk ke root dan install ttmkfdir (TrueType Make Font Directory)
 $ su root
 $ cd /usr/ports/x11-fonts/ttmkfdir ; make install clean

Setelah selesai install ttmkfdir, cipta dir TrueType
 $ cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/
 $ mkdir -p TrueType

Letak font berformat .ttf kedalam dir /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
Font berformat .ttf boleh diambil dari C:\WINDOWS\Fonts
Kemudian pindahkan maklumat skala ttmkfdir kedalam fail fonts.scale
 $ cd /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType
 $ ttmkfdir > fonts.scale

Bina fail xfs.sh (Skrip Font) untuk font TrueType
 $ mkfontdir
 $ pushd /usr/X11R6/etc/rc.d
 $ touch xfs.sh

Buka fail xfs.sh dan letak kandungan spt dibawah:
 #!/bin/sh
 xfs=/usr/X11R6/bin/xfs
 case "$1" in
 start)
 if ! ps auwxc | grep -q xfs ; then
 $xfs -daemon > /dev/null 2>&1
 echo -n " xfs"
 fi
 ;;
 stop)
 if ps auwxc | grep -q xfs ; then
 killall -9 ${xfs##*/} > /dev/null 2>&1
 echo -n " xfs"
 fi
 ;;
 esac

Simpan dan keluar


Setkan permission fail xfs.sh
 $ chmod 0755 xfs.sh

Buat salinan fail config
 $ cd /usr/X11R6/lib/X11/fs
 $ cp config config.old

Ubah semua kandungan fail config spt berikut:
 clone-self = on
 use-syslog = off
 catalogue = /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType/,
 /usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF/,
 /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,
 /usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/
 error-file = /var/log/xfs.log
 default-point-size = 120
 default-resolutions = 96,96,100,100
 cache-hi-mark = 2048
 cache-low-mark = 1433
 cache-balance = 70

Simpan dan keluar

Jalankan Skrip Font xfs.sh
 $ /usr/X11R6/etc/rc.d/xfs.sh start

Buat salinan fail XftConfig
NOTA: XFree86 versi 4.x tidak lagi menggunakan fail XftConfig utk X Server
   jadi anda berkemungkinan besar perlu membina fail tersebut
 $ cd /usr/X11R6/lib/X11
 $ cp XftConfig XftConfig.old

Buka fail XftConfig dan ubah kandungan yang berkenaan spt berikut:
 #dir "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
 dir "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TrueType"
 dir "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF

Simpan dan keluar

Matikan Skrip Font sekarang
 $ killall xfs

Buat salinan fail gtkrc
 $ cd /usr/X11R6/share/themes/Default/gtk
 $ cp gtkrc gtkrc.old

Buka fail gtkrc dan ubah semua kandungannya spt berikut:
 style "Crap" {
 fontset = "-*-tahoma-medium-r-normal-*-*-80-96-96-*-*-*"
 bg[NORMAL] = "#d6d1c7"
 }
 class "GtkWidget" style "Crap"

Simpan dan keluar

Ubah fail XF86Config
 $ cd /etc/X11/
 $ ee /etc/X11/XF86Config

Pada bahagian "File", letakkan baris spt berikut:
 RgbPath    "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
 FontPath   "unix/:7100"

Pada bahagian "Module", ubah bahagian berikut:
 Load     "freetype"

Jalankan Skrip Font xfs
 $ /usr/X11R6/etc/rc.d/xfs.sh start

Restart X Server anda dengan menggunakan arahan berikut:
 $ startx -- -dpi 96

* NOTA: Mulai sekarang anda perlu menjalankan X Server anda menggunakan arahan
    diatas untuk mengelak font anda menjadi terlalu kecil# Ahmad Azizan
# lobak(at)MyBSD.org.my
# Credit goes to drl, vc0r3 and SkyWizard @ DALnet #mybsd